Begivenheder

24. september 2020

Aktive ældre holdt møde om Københavns Ældreråd

Aktive ældre på Nørrebro har holdt et møde Torsdag den 17 september 2020 om Københavns Ældreråd, repræsenteret ved Merete Raaschou, Pia Weis Pedersen og Hanne Simonsen – og om projektet “Frivillighed til ALLE ÆLDRE”, om at skabe kontakt mellem udlændinge, der er ved at lære dansk og ældre dansker, repræsenteret af Catharina Lebowski.

1. september 2020

Kære medlemmer af Aktive Ældre på Nørrebro

Vi er nu så småt ved at genoptage hold aktiviteterne i diverse lokaler. Vi følger de anvisninger der er givet i forhold til Corona. Dvs. håndsprit og overfladesprit er tilgængelig, og der vil være engangs håndklæder til brug ved håndvask. Ligeledes følges afstandskravene, hvilket betyder, at der vil være begrænset antal deltager på holdene.

For Fitness gælder, at der kun kan være 4 personer på hvert af de 3 hold. Hvis der er større søgning til denne aktivitet, vil bestyrelsen undersøge muligheden for at oprettes flere hold. Så hvis du er interesseret må du gerne henvende dig til bestyrelsen.

For Vandgymnastik gæler, at der kan være 10 deltagere på hvert hold, hvilket er uændret i forhold til tidligere.

For gymnastik, stolegymnastik og yoga i Fælleshuset gælder, at der højst kan være 20 deltager på hvert hold. Vi opfordrer til, at deltagere selv medbringer tæpper til måtterne, eller tager et tæppe med hjem. Ligeledes tager vi træningselastikker med hjem.

Den 19. august havde vi en dejlig bustur til Stege på Møn med 38 deltagere. Denne tur blev sponsoreret gennem Danske Seniorers Sommerpakke. Vi så Samlermuseet, og spiste her en god frokost. På hjemturen drak vi kaffe på Villa Gallina ved Haslev.

Senere i 2. sæson er vi i gang med at planlægge Spis Sammen arrangement den 5. november, og en tur til Tisvilde Højskole den 17. december. Det hører I nærmere om

14. maj 2020

Motion Uden Dørs!

Kære medlemmer af Aktive Ældre på Nørrebro.

Vi er startet med at lave motion på en ny måde.  Det foregår alt sammen uden dørs. Man skal melde sig til hos instruktøren, da vi vil overholde kravet om kun 10 personer inkl. Instruktøren. I tilfælde af regn vil det aflyses. 

Derudover starter vi en sangklub om onsdagen kl.  10-11 i nr. 48. Her vil musiker Michael spille til, og Ulla er tovholder på det. Ulla tlf. 23661015

Dorte underviser i gymnastik mandag og fredag fra 10-10.45 på brandvejen mellem gård 2 og 3.

 tlf. 21974648

Katinka underviser i Yoga fra tirsdag den 5.5 kl. 9.45 -10.15. Hvis der flere end 9 personer undervises der igen kl. 10.30-11. Vi mødes ved fælleshuset og går samlet til en græsplæne i nærheden.

Tlf. 22523255.

Stavgang går tur om tirsdagen kl. 11 fra nr.48. 

Birte tlf. 40869221

Louise underviser i vandgymnastik på landjorden torsdag kl. 10- 10.30 på brandvejen mellem gård 2 og 3.

Tlf. 60147414.

Madklubben spiser picnic pakker lavet af Birgit og serveret i Mimersparken den 13 maj kl. 17. kun 10 deltagere. Tilmelding efter først til mølle princippet senest den 12 maj til  

Birte tlf.40869221.

Mange hilsener til jer alle med håb om godt helbred og mulighed for at ses igen i disse vanskelige tider

Janni Milsted

Torsdag den 12. marts 2020

Kære medlemmer af aktive ældre

Aktive ældre aflyser al aktivitet de næste 14 dage, grundet Corona virussen.

Husk at tage sikkerhedsforstaltningerne i brug!

Vask hænder og pas på hinanden!

Disse områder er de steder vi over ser ofte!

Grundig håndvask og håndsprit reducerer risikoen for smitte af coronavirus. Det er vigtigt at rense de oversete områder på hænderne. Foto: TV 2

 

Husk at de vigtigt specielt i de røde områder at få vasket. Mere om det her —>

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-03-09-guide-disse-omraader-overser-du-oftest-naar-du-vasker-haender

Metroen, siger også vi skal passe på under denne tid. Hvis du er syg eller ramt af virussen lad endelige vær med at tage offentligt transport midler og hvis du er i risko gruppen med enten svagt immunforsvar eller stor risko for infektion burde du overveje og blive hjemme eller passe på med nær kontakt med andre.

https://m.dk/rejser/status-p%C3%A5-coronavirus-covid-19/

Mandag den 24. februar 2020

Indkaldelse til Generalforsamling

Foreningen Aktive Ældre På Nørrebro Indkaldelse til Generalforsamling, mandag den 24. februar 2020,  kl. 13.30 i Fælleshuset
Mjølnerparken 112, 2200 Kbh. N.
TidAktivitet
12.30 – 13.30Vi spiser et par stykker smørrebrød sammen. Tilmelding til smørrebrød til Birte Juul på tlf. 40869221, eller mail birte.juul@gmail.com, senest 16. februar.
13.30 – 14.30Generalforsamlingen afholdes. Dagsorden, regnskab, budget og indkomne forslag fremsendes ca. 1 uge før mødet.
Ca. 14.30Der serveres kaffe, te og småkager.
15.00 – 15.30Musikalsk underholdning.

Vel mødt

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Lørdag den 23. november 2019

Aktive Ældres Juletur

Mødested Mimersgade (ved Nørrebrohallen) kl. 9.00 og forventet hjemkomst senest kl. 17.

Vi kører til julemarked på Gisselfeld Slot, hvor der er smukt pyntet og mange boder med smagsprøver, husflid og nisser.
Frokosten indtages på Gyrstinge Skovkro kl. 14. Vi skal have dejlig julebuffet med sild og lune retter, ost og kaffe. Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding og betaling: Senest mandag den 4. november til bankkonto 5322-0512625 (husk navn). Kr. 100,- for aktive og 150,- for passive medlemmer. Resterende pladser sælges kontant den 4. november mellem kl. 11.30 og 12.30 i Fællesrummet, Mjølnerparken 48, st.th.

Onsdag den 11. september

Aktive Ældres Sensommerudflugt

Mødested Mimersgade (ved Nørrebrohallen) kl. 10.00 og forventet hjemkomst ca. kl. 17. Vi kører til Jægerspris Slot, hvor der er guided rundvisning kl. 11 og derefter tid til en tur i slotsparken eller turistbutikkerne på museet eller Café Danner.

Frokosten indtages på Gerlev Kro kl. 13 til ca. 14.30 og består af 2 retter middagsmad incl. 1 genstand. Kl. 15 er vi nået til Skoemagerkroen i Kirke Saaby, hvor vi slutter af med kaffe og lagkage, hvorefter Torben vender bussen hjemad.

Tilmelding og betaling: Senest mandag den 26. august kr. 100,-  for aktive og 150,- for passive medlemmer til bankkonto 5322-0512625 (husk navn) – eller kontant i Fællesrummet,  Mjølner-parken 48, st.th., kl. 11.30 – 12.30.