Om Aktive Ældre

Foreningen Aktive Ældre på Nørrebro

Foreningen

Foreningens formål er at skabe plads til socialt samvær, sundhed og velvære, til glæde for ældre medborgere på Nørrebro, Nordvest og omegn.

Foreningen Aktive Ældre på Nørrebro blev oprettet i 2008. Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned, hvor bestyrelsen vælges.

Foreningen er afhængig af kommunale bevillinger og anden støtte til aktiviteter, uddannede instruktører, administration og lokaleleje.

Medlemskab

Året er delt op i to sæsoner:
Foråret: Fra uge 2 til og med uge 24.
Efteråret: Fra uge 33 til og med uge 50.
Kontingentet er 400 kr. pr, sæson og betales halv årligt.

Medlemskab af foreningen giver mulighed for at deltage i alle klubbens aktiviteter.

Hvor

Klubbens mødelokale

Klubben har ikke noget fast mødelokale, men låner lokaler i festsalen Nørrebro Vænge 1, kælderen

Boldklubben Nørrebro United

Husumgade 44 over gården,
salen på 2. sal

Lions Neurocenter

Tuborgvej 181, 2400 København NV.

Ikke langt fra Emdrup Station, hvortil man kan tage S-tog B mod Farum eller bus 21 med stoppested på Tuborgvej.

Ved hver enkelt aktivitet står, hvor det foregår.